Privacy beleid

De privacy principes van NEXTdriver 

NEXTdriver is een Service van SD-Insights B.V.

SD-Insights, gevestigd aan Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.sd-insights.eu 

Molengraaffsingel 8

2629 JD Delft

Netherlands +31 15 202 41 23

Persoonsgegevens die wij verwerken

SD-Insights verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze service en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rijgedrag data en resultaten
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SD-Insights verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuws over onze service en nieuwe ontwikkelingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor het uitvoeren van de dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

SD-Insights bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens | Termijn van bewaring | Motivatie bewaring

Naam | Tot verwijderverzoek klant | Voor het verstrekken van informatie en voor het bieden van ondersteuning omtrent de service

E-mail | Tot verwijderverzoek klant | Voor het verstrekken van informatie en voor het bieden van ondersteuning omtrent de service

Telefoonnummer | Tot verwijderverzoek klant | Voor het verstrekken van informatie en voor het bieden van ondersteuning omtrent de service 

Rijgedrag data en resultaten | Tot verwijderverzoek klant | Voor het uitvoeren van de rijgedrag coaching 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op NEXTdriver website

SD-Insights gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SD-Insights gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geconformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting over cookies op de website van de consumentenbond.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _ga

Functie: Helpt bij het identificeren van sessies van Bezoekers

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Microsoft Clarity

Functie: Helpt bij het optimaliseren van de website

Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken in de NEXTdriver app

De NEXTdriver app wordt continu verbeterd. Hiervoor worden technieken gebruikt die vergelijkbaar zijn met functionele cookies. Gebruiksinformatie en informatie over storingen en crashes van de app wordt doorgestuurd om de situaties waarin de app crasht te identificeren. Op het apparaat wordt tevens bijgehouden welke gebruiker ingelogd is, op die manier hoeft niet steeds opnieuw ingelogd te worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SD-Insights en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sd-insights.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SD-Insights wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SD-Insights neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sd-insights.eu.

Geldig vanaf 05-04-2019